Tru Tiên

Tru Tiên - Phần 15: Tư truyền

Tru Tiên - Phần 15: Tư truyền - 4.6 out of 5 based on 40 votes
Xem kết quả: / 40Bình thườngTuyệt vời 
trutien15
 
 

Tru Tiên - Phần 14: Thần Thông

Tru Tiên - Phần 14: Thần Thông - 4.5 out of 5 based on 16 votes
Xem kết quả: / 16Bình thườngTuyệt vời 
trutien14
 
 

Tru Tiên - Phần 13: Kỳ tài

Tru Tiên - Phần 13: Kỳ tài - 4.4 out of 5 based on 5 votes
Xem kết quả: / 5Bình thườngTuyệt vời 
trutien13
 
 

Tru Tiên - Phần 12: Trùng Phùng

Tru Tiên - Phần 12: Trùng Phùng - 3.8 out of 5 based on 4 votes
Xem kết quả: / 4Bình thườngTuyệt vời 
trutien12
 
 

Tru Tiên - Phần 11: Dị Biến

Tru Tiên - Phần 11: Dị Biến - 5.0 out of 5 based on 5 votes
Xem kết quả: / 5Bình thườngTuyệt vời 
trutien11
 
 

Tru Tiên - Phần 10: U cốc

Tru Tiên - Phần 10: U cốc - 4.7 out of 5 based on 12 votes
Xem kết quả: / 12Bình thườngTuyệt vời 
trutien10
 
 

Tru Tiên - Phần 9: Phật và Đạo

Tru Tiên - Phần 9: Phật và Đạo - 5.0 out of 5 based on 3 votes
Xem kết quả: / 3Bình thườngTuyệt vời 
trutien9
 
 

Tru Tiên - Phần 8: Bạn bè

Tru Tiên - Phần 8: Bạn bè - 5.0 out of 5 based on 1 vote
Xem kết quả: / 1Bình thườngTuyệt vời 
trutien8banne
 
 

Tru Tiên - Phần 7: Sơ sử

Tru Tiên - Phần 7: Sơ sử - 5.0 out of 5 based on 15 votes
Xem kết quả: / 15Bình thườngTuyệt vời 
trutien7
 
 

Tru Tiên - Phần 6: Bái sư

Tru Tiên - Phần 6: Bái sư - 4.8 out of 5 based on 13 votes
Xem kết quả: / 13Bình thườngTuyệt vời 
trutien6
 
 

Trang 1 trong tổng số 2

Truyện Audio Hay

Đăng ký để nghe nhiều truyện hơn nữa nhé ^_^